.

TANGANZA NASI

TANGAZA NASI KWA GHARAMA NAFUU KUPITIA BLOG HII KWA MAWASILIANO WASILIANA NASI KWA SIMU NAMBA 0755452482,0655555785 AU KWA BARUA PEPE key.rich72@gmail TUNA WAKARIBISHA WOTE UKIWA NA HABARI AU TUKIO TUTUMIE KUPITIA BARUA PEPE YETU kilimanjarotz@yahoo.com PIA TUNA HITAJI MCHANGO WENU WA USHAURI TUNAJALI SANA USHAURI KWA MAANA NDIO UNAO TUPA KUJUA WAPI HAPAKO SAWA NA WAPI PAKO SAWA

Post Feature

KUSHAMIRI KWA MIGOGORO YA ARDHI NCHINI

/ No comments:
Makala:

Na Antony Sollo 


Zikiwa zimepita siku chache tangu vikao vya Kamati za Bunge vianze
mjini Dodoma hali ya mambo katika maeneo mbalimbali nchini si shwari
kwani kumezuka mijadala mikubwa kutokana na madhira yaliyowapata
wananchi kutokana na kupigwa,kuporwa mali ,kujeruhiwa kwa risasi za
moto na Askari wakati wa utekelezaji wa operesheni za kuwaondoa
wananchi wanaokaa katika maeneo yanayodaiwa kuwa ni Hifadhi pamoja na
Ardhi inayodaiwa kutengwa kwa ajili ya Uwekezaji nk.

Vikao hivyo vilianza jumatatu ya tarehe 15 januari 2018,hii ikiwa ni
kabla ya kuanza kwa Mkutano wa kumi wa Bunge,shughuli zilizopangwa
kutekelezwa katika kipindi cha vikao hivi ni pamoja na ziara za
ufuatiliaji ,uchambuzi wa miswada mbalimbali na kupokea maoni ya wadau
pamoja na kupokea taarifa za utendaji za Wizara.

Kamati tatu za kisekta ambazo zitakuwa na jukumu la uchambuzi wa
miswada mbalimbali ni pamoja na Kamati ya Sheria,Kamati ya
Ardhi,Maliasili na Utalii pamoja na Kamati ya Huduma na Maendeleo ya
Jamii.

Maoni yangu kwa wadau na wajumbe wa Kamati hizi watumie muda huu
kuangalia namna ya kutatua tatizo lililomuelemea Mheshimiwa Waziri wa
Ardhi Nyumba na Maendeleo ya Makazi  Wiliam Lukuvi ambaye kama
angekuwa si Kiongozi Mahiri huenda Rais Magufuli angekuwa ameshamuweka
pembeni kutokana na malalamiko likuki yanayoiandama Ofisi
(Wizara)yake.

Kipekee niwapongeze Mawaziri hawa wawili Mheshimiwa Wiliam Lukuvi na
Naibu wake Mheshimiwa Angelina Mabula kwa kazi kubwa wanayofanya
ikiwemo kupokea na kufanyia kazi malalamiko takribani nchi nzima.

Ukweli Wizara hii ni ngumu,ina mianya mingi ya rushwa ambayo kama si
umahiri wa Mawaziri hawa huenda Mahakama na Mabaraza ya ardhi
kungefurika mafaili ya malalamiko zaidi ya haya,lakini kutokana na
uchunguzi nilioufanya naona kabisa na ninaweka bayana kuwa Mawaziri
hawa wamejitoa muhanga kwa ajili ya kupigania haki za wananchi
wanyonge.


katika mkutano wa tisa wa bunge la kumi na moja November 16, 2017
akijibu maswali ya papo kwa papo Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa
Tanzania Mhshimiwa Khasim Majaliwa aliulizwa maswali na wabunge
Magdalena Sakaya (Kaliua) aliyetaka kujua Serikali imejipangaje
kukabiliana na tatizo la mabadiliko ya tabia nchi suala ambalo ni la
kidunia.

Katika majibu yake Waziri Mkuu alisema,
“Mheshimiwa Spika,mabadiliko ya tabia nchi yaliyokumba dunia na
Tanzania ikiwemo,tunaendelea kukabili changamoto kwa  kuweka mipango
mbalimbali kuhakikisha kuwa tunakabiliana na mabadiliko hayo,moja ya
mikakati hiyo ni kusimamia Sheria ya uhifadhi wa Mazingira ili
kuhakikisha Mazingira yanabaki yanasaidia kufanya mabadiliko ya hali
ya hewa ya nchi yanabaki kuwa ya kawaida yanayowezesha binadamu au
viumbe hai vyote ndani ya nchi kufanya kazi zake vizuri na kupata
mahitaji yake vizuri”

Waziri Mkuu pia alisema kuwa Serikali imeendelea kusimamia Sheria za
mazingira ambazo pia zinakinga maeneo mbalimbali hii ni pamoja na
misitu,mito na maeneo mengine yote ili kukabiliana na hali hiyo.

Serikali pia imeendelea kutoa elimu kwa jamii kuwaelimisha Watanzania
umuhimu wa Kutunza mazingira yetu kwa ujumla,zikiwemo taasisi za
kimataifa zimeendelea pia kusaidia kupambana na tatizo hili.

Waziri Mkuu alitoa wito kwa watanzania nia wote kutunza mazingira na
kwamba mabadiliko ya tabia nchi duniani hayatafanikiwa iwapo
tutaendelea kuharibu misitu yetu,kuharibu vyanzo vyetu,tunaweza kukosa
huduma za jamii zinazotokana na mabadiliko ya tabia nchi,hivyo ni
muhimu sana kushirikiana na wataalamu kwa pamoja na wananchi wanaoishi
na kila mmoja aliyepewa dhamana katika maeneo yao ili kuweza kushiriki
kwa pamoja kuhifadhi Mazingira yetu.

Waziri Mkuu pia aliulizwa swali na Mheshimiwa Vedasto Edgar Ngombale
(CUF) kuhusu shambulio lililofanywa julai 2017 na Askari Polisi ndani
ya msikiti ambapo shambulio hilo lilipelekea kifo cha Shekh Ismail
Weta na kuondolewa jicho kwa Shekh Abdalah Nakindabu ambapo Mbunge
huyo alitaka kujua kama Serikali ina mpango wa kulipa fidia  kwa watu
hao.

Akijibu swali hilo Mheshimiwa Waziri Mkuu alisema kuwa kwanza sina
uhakika kama Askari walimshambulia mtajwa hapo na kumtoa jicho lakini
jukumu la vyombo vya dola na Jeshi la Polisi likiwemo ni kulinda
usalama wa raia na mali zao,si jukumu la polisi kwenda kumshambulia
mtu na hatimaye Serikali ianze kufikiria kumlipa mtu fidia kutokana na
shambulio lililofanywa na Askari Polisi na kama kuna Askari yeyote
amefanya tendo hilo yeye mwenyewe nje ya majukumu yake ya kazi
atachukuliwa hatua kama yeye aliyetenda kosa hilo.

“Serikali haiwajibiki kulipa fidia ikiwa si sehemu ya maagizo na wala
si jukumu la majeshi ya vyombo vya dola bali ikithibitika mmoja kati
ya watumishi wa vyombo vya dola ametenda kosa hilo na ikathibitika
hivyo,yeye mwenyewe atawajibika kuchukuliwa hatua kali na ili kama
kutakuwa na kulipa fidia itakuwa ni moja ya adhabu ambayo itatolewa na
vyombo vinavyotoa hukumu”.alisisitiza Waziri Mkuu.

“Kwa hiyo Mheshimiwa Spika niseme tu kwamba,Serikali wala vyombo vyake
vya dola havilengi kufanya kazi ya kuwatendea makosa wananchi bali ni
kuwalinda wananchi pamoja na mali zao kama tulivyojipanga kufanya
kazi”alisema Waziri Mkuu.

 Swali lingine ambalo nimelenga kulitumia kuthibitisha mambo
yanayoashiria  kushamiri kwa migogoro ya Ardhi nchini liliulizwa mbele
ya Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Mbunge wa
Ulyankulu Mheshimiwa Kadutu kuhusu kuzuiwa kwa wananchi kufanya
shughuli za kilimo na ufugaji huku maeneo hayo yakiwa yamepimwa na
vijiji vyake vimeandikishwa na wananchi wakiwa na (GN) Tangazo la
Serikali.

Akijibu swali hilo Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano Khasim Majaliwa
alisema nchi yetu ina mapori yaliyohifadhiwa kisheria,yana mipaka yake
rasmi kwa mujibu wa Sheria zinazoyalinda,mapori haya yapo katika kila
eneo,na ni budi kila mtanzania kushiriki kuyahifadhi,kumetokea uvamizi
unaofanywa na waliojirani na maeneo hayo,ni kweli maeneo hayo yamekuwa
na migogoro mingi kati ya mapori yetu na vijiji,kati ya mapori na
wananchi ambao wanaoenda kufanya shughuli za kijamii huko ndani ambapo
pia Serikali hairuhusu kufanyika kwa shughuli za kijamii.

Kutokana na migogoro hii ya muda mrefu,Waziri Mkuu alitoa agizo kwa
Wizara ya Maliasili na Utalii kufanya mapitio ya mipaka na kuweka
alama kwenye mipaka ya mapori yote.

Kilichobainika,Serikali ilikuwa imeshasajili vijiji hivyo na kulianza
migogoro hiyo baada ya wataalamu walioanza kwenda kufanya kazi ya
kubaini mipaka katika mapori hayo tuliwasihi wananchi walio kwenye
vijiji vilivyo ndani ya mapori hayo wawaache wataalamu wafanye mapitio
na waweke alama hizo zinazobainisha mipaka ya ramani baada ya hapo
Serikali itakuja kuona ni kijiji gani kilicho ndani na je pale palipo
kijiji malengo yetu ya uhifadhi yamefikiwa na bado ni Mahitaji sahihi
ili baadaye tuje kufanya maamuzi ya au kupunguza maeneo ambayo kwa
sasa kwa uhifadhi huo hauna tija ili kuondoa migogoro.

Waziri Mkuu alisema kuwa kazi hiyo inaendelea na aliagiza kuwa ifikapo
tarehe 30 mwezi wa kumi na mbili 2017 wataalam hao wawe wamekamilisha
kupima mapori ambayo bado  baada ya hapo Serikali iangalie ni vijiji
vingapi vilisajiliwa na Serikali na viko ndani ya hifadhi/mapori hayo
na kama vijiji hivyo bado viko kwenye maeneo yaliyo na tija kwa
malengo ya uhifadhi au la ili Serikali itoe maamuzi mengine.

Waziri Mkuu alitoa wito kwa wananchi ambao wako kwenye hifadhi ambazo
zimetambuliwa baada ya uwekaji wa alama uliofanywa na wataalam
waendelee na kazi hiyo baada ya kazi hiyo Serikali ifanye mapitio na
kufanya maamuzi kwa maslahi ya nchiikiwemo kufuta kijiji au
kubadilisha mipaka ambapo mpaka hapo Mahusiano kati ya Serikali na
wananchi yatakuwa yameenda vizuri na wananchi watashiriki kulinda
mapori na hifadhi hizo.
Nakubaliana na majibu ya Mheshimiwa Waziri Mkuu Khasim Majaliwa,sasa
kero zilizoko katika maeneo mbalimbali Nchini ni namna wahusika
walioagizwa kufanya kazi hiyo walivyogeuza zoezi hilo kuwa uwanja wa
vita!

Iwapo Serikali imeweza kubaini mapungufu yaliyosababishwa na watendaji
mbalimbali wa Serikali katika Taasisi zake kikiwemo Chuo Kikuu cha Dar
Es salaam kuingia mikataba vivyo hivyo wapo watendaji wa Serikali
walioamua kufanya wanayotaka katika agizo hili la Mheshimiwa Waziri
Mkuu hivyo ,kamati ya Maliasili ifuatilie maeneo mbalimbali na maeneo
ya kuanza nayo iwe ni Mikoa ya Tabora na Katavi ambapo mpaka hivi sasa
vikao vya Kamati za Bunge vinavyoendelea vinaweza kuona ni jinsi gani
watendaji wakiwemo wateule wa Mheshimiwa Rais walivyofanya unyama kwa
wananchi wa maeneo hayo bila huruma kwa kuchoma vyakula,nyumba,na mali
mbalimbali za wananchi jambo linalofanya wananchi waingie mgogoro na
Serikali bila sababu.

Kuna aibu kubwa juu ya mambo waliyofanyiwa wananchi kwani wananchi
wamefikia hatua za kutozwa fedha kiasi cha shilingi laki moja kabla
hata ya utaratibu ulioelezewa vizuri na Mheshimiwa Waziri Mkuu ambapo
ingefanyika hivyo,wananchi wasingeweza kupata madhara kiasi cha
kusababishwa kwa vifo ,majeruhi,upotevu wa mali na kukosa makazi na
aibu ni kwa vijiji vilivyosajiliwa.

Kwa kauli nzuri iliyotolewa na Mheshimiwa Waziri Mkuu ni kwamba
atambue kuwa viongozi wa Serikali ngazi za chini wamefanya vitu vya
kushangaza mpaka wananchi wanajiuliza wana haki gani kwa Serikali yao
waliyoiweka madarakani na baada ya muda imewageuka na kuwaona hawana
thamani na kwa ujumla wake ushirikishwaji kwa wananchi katika mambo
haya ikiwemo matumizi bora ya ardhi haukufanyika hivyo yote
yaliyofanyika kuhusu utesaji,uporaji na mengine ilikuwa ni hulka kwa
wateule wa Rais ambao walilewa madaraka na kuamua kufanya watakavyo
jambo lililosababisha familia za wananchi katika maeneo mbalimbali
nchini kuishi maisha magumu ikiwamo kutokuwa na makazi,huduma za
kijamii nk.

Nashauri viongozi waweke utaratibu mzuri wa kufuatilia maagizo
waliyotoa ili kuona utekelezaji maana pindi wanapoondoka katika maeneo
hayo viongozi wa chini yao hugeuka miungu watu na kusahau maelekezo
waliyopewa.

HABARI ZILIZOVUTA HISIA MWAKA 2017 KATIKA MKOA WASHINYANGA

/ No comments:
Mbwembwe pamoja na ushangiliaji wa aina yake zilivyotawala katika Uchaguzi  ndani ya Chama cha Mapinduzi Mkoani Shinyanga kwa mwaka 2017
Wahenga walishasema,ukitaka uhondo wa Ngoma ingia ucheze!!!!!!
Hivi ndivyo ilivyokuwa katika uwanja wa siasa ndani ya CCM Mkoani  Shinyanga  ambapo wanachama wa chama hicho walibuni mbinu ya kuhamasisha namna ya kumpata Mwenyekiti wa Chama hicho Mkoani humo ambapo ilikuwa ni burudani tosha kwa watazamaji wa Uchaguzi wakiwemo waandishi wa Habari.
Kabla ya Uchaguzi na hatua ya kutangaza matokeo ya Uchaguzi ndani ya CCM Mkoani shinyanga kuliibuka mbwembwe na ushangiliaji wa aina yake ambao hautakaa usahaulike.
Mmoja wanachama wa Chama cha Mapinduzi waliotia fola kwa mwaka 2017 ni Mheshimiwa Diwani wa Kata ya Kiloleli iliyoko Wilaya ya Kishapu Mkoani Shinyanga Manyama.
Diwani huyo  alijizolea umaarufu baada ya kubuni mbinu ya kupiga kampeni akitumia chupa ya chai (Thermos) ambayo ilikuwa imetundikwa katikamoja ya nguzo na kila aliyekuwa akipita aliitikisa na hata kuibusu kama ishara fulani kuonyesha dira na mwelekeo wa mgombea waliyekuwa wameona ataweza kuivusha CCM katika Uchaguzi 2020.
Mwandishi wa Makala hii alifuatilia nini ilikuwa uhalisia juu ya chupa ya chai iliyokuwa imetundikwa kama mtindo mpya wa upigaji kampeni ambapo kupata ufafanuzi huo mwandishi alimtafuta Diwani wa Kata ya Kiloleli ambaye alikuwa na haya ya kuzungumza.
Mwandishi: Mheshimiwa Diwani naomba kufahamu ni kipi kilichopelekea mtundike chupa ya chai katika moja ya nguzo za hema iliyokuwa ndani ya ukumbi wa kupigia kura.
Diwani: ndugu mwandishi,hii ni mbinu mpya tuliyoibuni baada ya kukutana na kukubaliana namna gani tutaweka ishara kwa ajili ya kusaidia upigaji wa kampeni kwa mtu wetu ambaye tunaamini anazo sifa za kuivusha CCM katika chaguzi zijazo ukiwemo wa 2020.
Mwandishi:Mbinu hii imebuniwa na nani?
Diwani: “Mbinu hii nimeiasisi mimi,si unajua siasa ni ushindani na siasa kwa upande mwingine ni ubunifu? Sisi kama wapiga kura baada ya kukaa na kuwapima wagombea wetu walioomba kupigiwa kura tuliona nani atakisaidia chama kukifikisha pale tunapotaka na hasa kwa kuendana na kasi ya Mheshimiwa Rais yaani HAPA KAZI TU”
Mwandishi: kwa hiyo mlikuwa mnapiga kura mkijua ni wapi na ni nani anayeshinda?
Diwani: Hapana! Kutokana na mfumo wa Demokrasia,kila mtu anayo haki ya kuchagua mtu au kiongozi anayemtaka hivyo baada ya kupiga kampeni nikiwapa wazo langu wanachama kwa ujumla wao,tulikubaliana kuwa kwa wale watakaokuwa tayari kuniunga mkono juu ya maoni na mawazo yangu ishara kubwa ni kufika na kuibusu na kuitikisa chupa hiyo na ndiyo kilichotokea na baada ya kuona watu wengi wakipita na kuibusu na kuitikisa chupa niliona wazo langu limekubalika na jambo hili lilinifanya nielewe kuwa kazi ya hamasa niliyoifanya ilikuwa imezaa matunda!
Kutokana na uchunguzi uliofanywa na mwandishi wa makala hii, Diwani wa Kata ya Kiloleli Manyama ameweza kuwa mwanasiasa wa mwaka 2017 aliyebuni mbinu ya kuweza kupata matokeo ya kile alichokibuni na kushinda kabla ya kutangazwa kwa matokeo jambo ambalo wengi hata wale ambao wanaweza kuhonga ili wapigiwe kura imekuwa vigumu kujua nai kampigia kura na nani hakumpigia kura mpaka baada ya matokeo ndipo wanapokuja kupata matokeo.
Katika Uchaguzi huo uliofanyika Desemba 5, 2017 katika uwanja wa CCM Kambarage Mjini Shinyanga,Mabala Mlolwa aliibuka kidedea baada ya kuwabwaga washindani wake ambapo Mlolwa alipata kura 702  John Festo Makune kura 35 na Cornel Ngudungi  akiambulia kura 02.
Msimamizi wa uchaguzi na mlezi wa Chama hicho Mkoani Shinyanga Abdallah Juma Magodi  ambaye pia ni Naibu Katibu Mkuu Chama Cha Mapinduzi (CCM) Zanzibar alimtangaza Mabala Mlolwa kuwa ndiye mshindi wa nafasi ya Mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Mkoa wa Shinyanga.
“Naomba kusoma matokeo ya kazi tuliyoifanya,Ndugu Mabala Mlolwa kura 702  Ndugu John Festo Makune kura 35 na Cornel Ngudungi kura 02.
“Hivyo kwa mamlaka niliyopewa ya kuwa msimamizi wa Uchaguzi huu namtangaza ndugu Mabala Mlolwa kuwa ndiye Mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Mkoa wa Shinyanga.”alisema Abdallah.
Kwa nafasi ya mjumbe wa Halmashauri Kuu ya CCM Taifa ikichukuliwa na Gaspar Kileo  aliyepata kura 702 dhidi ya wapinzani wake Bernad Shigela aliyepata  kura 33 na
Joyce Masunga-02
.


Diwani wa Kata ya Kiloleli Mh Manyama akiwa na Diwani wa Viti Maalumu pamoja na Mbunge wa Jimbo la Kishapu Mh Suleiman Nchambi mwenye fimbo wakijadili jambo wakiwa na chupa ya chai iliyokuwa ndiyo kivutio cha wajumbe wa Mkutano Mkuu wa Mkoa wa Shinyanga wakiwa kwenye Uchaguzi wa chama hicho Uwanja wa Kambarage Mkoani Shinyanga. Picha na Antony Sollo.


Wajumbe wakiwa wanaendelea na zoezi la upigaji kura katika ukumbi wa Uwanja wa Kambarage Mkoani Shinyanga.


Mwenyekiti wa  CCM Mkoa wa Shinyanga  Mabala Mlolwa akitoa shukrani kwa wajumbe walimpigia kura baada ya matokeo:  Picha na Antony SolloMjumbe wa NEC Ndugu Gasper Kileo akitoa shukrani baada ya kutangazwa mshindi wa nafasi hiyo: Picha na Antony Sollo

Wajumbe wakiwa wanaendelea na zoezi la upigaji kura katika ukumbi wa Uwanja wa Kambarage Mkoani Shinyanga. Picha na Antony Sollo.


Mkuu wa Mkoa wa Shinyanga Zainab Telak akiwa na msimamizi wa Uchaguzi na mlezi wa Chama cha Mapinduzi Mkoa wa Shinyanga ndugu Abdallah Juma Magodi  ambaye pia ni Naibu Katibu Mkuu Chama Cha Mapinduzi (CCM) Zanzibar Picha na Antony Sollo.


SATELLITE CONNECTIVITY HOLDS THE KEY TO UNLOCKING TANZANIA’S ECONOMIC POTENTIAL

/ No comments:


By Farhad Khan, Chief Commercial Officer Yahsat
According a recent report by the Tanzania Communications Regulatory Authority (TCRA), approximately two fifths of Tanzanians now have access to the internet with majority of those people living in urban areas.

One significant outcome of this growth in Internet penetration and usage has been the creation of more socio-economic opportunities. However, for people living outside of large urban areas, the opportunity to connect to the internet and take advantage of all the prospects it offers remains limited.
 
Helping to connect the unconnected is satellite broadband which is a far more viable internet alternative for these communities in comparison to a fixed-line solution. Since satellite broadband is not subject to the same physical and infrastructure limitations of cable-based systems, it can significantly improve connectivity in rural areas for individuals and businesses.

In Tanzania and across Africa the deployment of satellite technology is changing people’s lives. Many people in across the continent that were unserved and under-served in rural areas are now enjoying the benefits of connectivity.

In South Africa, approximately 10 per cent of pensioners were either unaware of the value of their pensions or unable to access them. Hence, the Government Employees Pension Fund (GEPF) launched an outreach project aimed at engaging with pensioners.
An always-on broadband connectivity facilitated real-time access to pension data, no matter how remote the location of the pensioner. Today 1.2 million people have the opportunity to manage their finances online, something that would have been unthinkable just a few years ago. 

Much closer to home, Tanzania’s next-door neighbor Kenya provides an example of how satellite connectivity can transform a country’s healthcare industry. In Kiambu County, satellite connectivity has contributed to quicker and more effective patient care through the sharing of knowledge and resources via satellite broadband.

Through the availability of internet connectivity and the implementation of new software, the local healthcare facilities are now able to share critical information, which helps them better manage patient inquiries, and handle cases in the clinics.

Since medical records are now available to connected healthcare facilities within the county, anyone can go to the nearest facility and receive the consultation and medicine they need within a matter of minutes. This is saving patients time that would have otherwise been spent traveling.

Other sectors in Kenya, such as education, are experiencing the benefits as well. Today, a student is able to access vast amounts of e-learning tools with a simple click of a button. Information that is essential to learn, grow and pursue their ambitions is now more readily available.

These are just some of the first-hand benefits that satellite connectivity is bringing to communities and individuals across Africa, and here in Tanzania with the continued rollout of connectivity across the country.

Satellite broadband has the capacity to jumpstart the process of giving Tanzanian communities access to more services, and changing for the better the way children are educated or healthcare is provided.

Governments, technology partners and businesses should work together to support the rapid deployment of high-speed satellite connectivity across Tanzania, especially in rural areas, and place previously remote communities at the heart of the next generation of the country’s connectivity deployment.
Ends

NI KUHUSU NG’OMBE 640 KUREJESHWA KWA WAFUGAJI

/ No comments:
Na Antony Sollo -  Katavi
14 Nov, 2017.

UONGOZI wa Hifadhi ya Pori la Akiba la Rukwa – Lukwati unadaiwa kupuuza agizo lililotolewa na Waziri wa Mifugo na Uvuvi Luhaga Mpina  kuhusu kurejesha mara moja  ng’ombe wapatao 640 waliosalia baada ya Wafugaji waliokamatiwa Mifugo hiyo kulalamika kwa Waziri Mpina wakati wa Ziara yake katika Bonde la Ziwa Rukwa wilayani Mlele  Mkoa wa Katavi  kwa lengo la kutatua mgogoro wa muda mrefu baina ya wafugaji hao watatu na uongozi wa hifadhi hiyo.

Mpina alitoa agizo hilo Oktoba 5 mwaka huu
baada ya kubaini kuwa Uongozi wa Hifadhi hiyo ulikuwa ukishikilia mifugo hiyo kinyume na Sheria kwa muda wa mwaka mmoja.

Ilielezwa kuwa,ng’ombe wapatao  692 ambao  ni miongoni 1,332 walioshikiliwa na kuzuiliwa  katika Hifadhi ya Pori la Akiba la Rukwa – Lukwati kwa zaidi  ya mwaka mmoja na kwamba walikufa kwa kukosa matunzo bora.

Kufuatia hali hiyo Waziri Mpina alionyesha kushutushwa na taarifa iliyosomwa kwake na Meneja wa Hifadhi hiyo,Paschal Mhina  kuwa ng’ombe wapatao 1,332 waliovamia hifadhi walikamatwa  na kushikiliwa  kwa  mwaka mmoja na miezi tisa ambapo ng’ombe wapatao 692 wameshakufa  na waliobakia ni 640 tu.

 Mpina aliuagiza uongozi  wa Serikali ya mkoa wa Katavi kuhakikisha  unahakiki mifugo hiyo na kuwakabidhi wenye mali na kwamba wale wote watakaobainika kusababisha  vifo vya ng’ombe hao waliokufa kwa uzembe wachukuliwe hatua kali za kinidhamu na za kijinai.

“ Hakukuwa na sababu yoyote  ile ya  msingi ya kuendelea  kuishilikia  mifugo hiyo hasa baada ya  wenye mali kufunguliwa Mashitaka katika Mahakama ya wilaya ya Mpanda ambapo  mahakama hiyo iliamuru  washitakiwa walipe faini ya shilingi laki tano na mifugo yao itaifishwa na iwe mali ya  Serikali ambapo wafugaji hao walikata Rufaa katika Mahakama Kuu Kanda ya Sumbawanga na na Mahakama hiyo kutengua uamuzi wa Mahakama ya Wilaya ya Mpanda” alisema Mpina.

Kufuatiahali hiyo,Waziri Mpina alimtaka  Meneja wa  pori la  Akiba  amwonyeshe  hati yoyote  inayowapa   mamlaka ya  kuendelea kuwashikilia ngombe hao wakati  wafugaji  walikuwa  wanatuhumiwa  walikata rufaa Mahakama Kuu Kanda ya Sumbawanga  kupinga  kutaifishiwa  ngombe zao  lakini hakuweza kufanya hivyo.

Uchunguzi uliofanywa na gazeti hili umebainika kuwa  Mahakama Kuu  Kanda ya Sumbawanga ilitengua  hukumu iliyotolewa na  Mahama ya  Wilaya ya Mpanda na kuamuru  wafugaji hao watatu Shigela Mayunga , Charles Mtokambali na Keleja Makuja warejeshewe  mifugo yao  pamoja na faini ya Sh  500,000/- walizotozwa .

“Nimesikitishwa  sana na  kitendo cha  Uongozi wa hifadhi ya Pori la akiba la Rukwa – Lukwati kwa kuendelea kuishikilia mifugo hiyo ambapo idadi kubwa ya  mifugo hiyo imekufa kwa magonjwa nataka  kujua  kwa nini mifugo hiyo iliendelea kushikiliwa  ndani ya hifadhi hiyo  huku eneo hilo likiwa limetengwa maalumu  kwa ajili ya wanyamapori  na sio ng’ombe” alihoji  Mpina huku akionyesha hisia kali kufuatia ukatili uliofanywa.

Kwa upande wake  Meneja wa  Pori la  Akiba  la  Rukwa   Rukwati   Mhina  alieleza  kuwa mifugo hiyo ilendelea  kushikiliwa  kwa  kile alichodai  kuwa   baada  ya uongozi wa hifadhi hiyo kukata rufaa kupinga hukumu iliyotolewa  na Mahakama  Kuu  Kanda ya Sumbawanga.

Akijitetea Mhina alisema kuwa ungozi wa hifadhi hiyo ulipewa maelekezo  na Mwanasheria Mkuu wa Serikali  kuwa waendelee kuitunza mifugo hiyo  kama sehemu ya kielelezo cha kesi hiyo ..

Akizungumzia kuchelewa kutekelezwa kwa agizo la Waziri wa Mifugo Katibu  Mkuu  wa  Chama cha Wafugaji  Tanzania Makoye Nkonosinema alisema ni kutokana na Mifugo hiyo kuonekana imeambukizwa Magonjwa baada ya kukosa huduma kwa kipindi kirefu hivyo shughuli inayoendelea hapo ni mifugo hiyo kutibiwa na madaktari wabobevu ambapo baada ya shughuli hiyo kukamilika Mifugo hiyo itarejeshwa kwa wafugaji kama Waziri alivyoagiza.

“Baaada ya uchunguzi wa kina kufanyika, imeonekana kuwa Mifugo hiyo imeambukizwa Magonjwa na ilikuwa na hali mbaya sana kiafya baada ya kukosa huduma kwa kipindi kirefu hivyo shughuli inayoendelea hapo ni mifugo hiyo kutibiwa na madaktari wabobevu kutoka Wizara ya Mifugo ambapo baada ya shughuli hiyo kukamilika Mifugo hiyo itarejeshwa kwa wafugaji chini ya usimamizi wa Mwenyekiti wa Kamati ya Ulinzi na Usalama ambaye ni Mkuu wa Wilaya ya Mlele Rachel Kasanda kama Waziri alivyoagiza”alisema Mkoye.

Kwa mujibu wa Makoye mifungo mingi iliyokuwa inashikiliwa hapo imekufa na kwamba Chama hicho kitahakikisha Serikali inarejesha Mifugo hiyo ikiwa ni pamoja na ongezeko la ng’ombe wanaodaiwa kuzaliwa lakini idadi inaonekana kubaki kama zilizvyokamatwa Magembe amemtaka Mkuu huyo wa Wilaya kutekeleza jukumu alilopewa na Waziri Mpina mapema.

Mkuu wa Wilaya ya Mlele  Rachel Kasanda alipotakiwa kuzungumzia kucheleweshwa kwa utekelezaji wa agizo la waziri mpina alijibu kwa lugha kali,si uje ofisini? “mimi nina kikao halafu unaanzaje kuniuliza  kutotekelezeka kwa agizo la waziri? ni agizo lipi? agizo la waziri yupi! na lini? na umejuaje kama waziri amenipa maagizo? mpigie dc mpanda ndiye aliyetangaza kwenye TV”alisema kasanda na kukata simu.

Kutokana na hali hii inaendelea kuonyesha jisnsi baadhi ya wateule  Rais Magufuli wanavyoendelea na kupingana na Sera ya Uhuru na upatikanaji wa Habari kwa wananchi kupitia vyombo vya Habari kwa kutokuwa tayari kutoa ushirikiano kwa Waandishi wa Habari pindi wanapotakiwa kufanya hivyo,ambapo hadi sasa viongzozi hawa wameendelea kutupiana mpira juu ya nani anatakiwa kutekeleza agizo la Waziri wa Mifugo na Uvuvi Mheshimiwa Luhaga Mpina.

MWISHO.
UHURUTZ. Powered by Blogger.